Alert Charm Beside /Alex/
import Ukraine


první výstava ve 4 měsících :)
KV KCHMPP Mladá Boleslav 17.06.2017
rozh. Erika Homonnai /A/
Velmi nadějný 1