Vrh " E "


otec: C.I.B. Ragsol Vityaz


matka: C.I.B. Ragsol Zhemchuzhinka

rodokmen Ütý˛at
pedigreeENDIE
pejsek / male
EMMA
fenka / female
ENJY
fenka / female

ENDIE
pejsek / maleEMMA
fenka / female


ENJY
fenka / femaleENDIE
pejsek / male


EMMA
fenka / female


ENJY
fenka / female


ENDIE
pejsek/maleEMMA
fenka / femaleENJY
fenka / femaleENDIE
pejsek / maleEMMA
fenka / female


ENJY
fenka / female
ENDIE
pejsek / male
EMMA
fenka / female
ENJY
fenka / femalepejsek / male


fenka / female


fenka / femaleprvnÝ foto