Vrh " I "


otec: C.I.B. Ragsol Vityaz /Monty/


matka: DArcy z Targenu

rodokmen tat
pedigreeIWAN

IRIS

IWANKA

IZZIE

4 tdny / 4 weeksIWAN
IRIS
IWANKA
IZZIEIWAN
pejsek / male


IRIS
fenka / femaleIWANKA
fenka / female


IZZIE
fenka / femalepejsek / male


fenka 1 / female 1fenka 2 / female 2


fenka 3 / female 3prvn foto / first photos