Vrh " W "


otec: JCh. Aron Blekitny Kanion


matka: C.I.B. KShakira z Targenu

rodokmen tat
pedigree
WENDIE
fenka/ female
WENDELIN
pejsek / male


WESLEY
pejsek / male


WASABI
fenka / female
WENDIE
fenka / female
WENDELIN
pejsek / male
WESLEY
pejsek / male
WENDIE
fenka / female


WASABI
fenka / female
WENDELIN
pejsek / male
WESLEY
pejsek / male
WASABI
fenka / female
rezervace
WENDIE
fenka / female
WENDELIN
pejsek / male


WESLEY
pejsek / male


WASABI
fenka / female


WENDIE
fenka / female


pejsek 1/ male 1pejsek 2/ male 2
fenka 1/ female 1fenka 2/ female 2