Vrh " Y "


otec: Aron Blekitny Kanion


matka: Hessi z Targenu

rodokmen Ütý˛at
pedigree
YACCO
pejsek/male
YAKU
pejsek /male
YANOSH
pejsek/male
YAKIMA
fenka/female
YACCO
pejsek/male
YAKU
pejsek/male
YANOSH
pejsek/male
YAKIMA
fenka/femaleYACCO
pejsek / male


YAKU
pejsek / maleYANOSH
pejsek / male


YAKIMA
fenka / femaleprvnÝ foto / first photos