Zkouška základní ovladatelnosti ZZO
dle Národního zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice


Kritéria pro zkoušku ZZO
1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Psovod může použít jeden povel nebo oba současně. Použití oslovení psa jménem je vždy možné před zvukovým povelem.

Náplň zkoušky ZZO

Poslušnost:
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)
b) ovladatelnost psa na vodítku
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy)
d) za pochodu odložení vleže
e) aport volný (předmět psovoda)
f) odložení psa (15 kroků)

Speciální cviky:
a) přivolání psa za ztížených podmínek
b) chování psa ve skupině osob
c) chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě